Patirtis ir kvalifikacija

Profesinė patirtis

Vilniaus psichoanalitikų draugijos ir Vilniaus Universiteto Filosofijos fakulteto Klinikinės psichoanalizės programa, seminarų vedimas - nuo 2013 m.

Patirtis Vilniaus psichoanalitikų draugijos mokymo komitete: narė nuo 2011 m., mokymo komiteto vadovė nuo 2015 iki 2019 m.

Patirtis Vilniaus psichoanalitikų draugijos taryboje: narė nuo 2006 iki 2016 m., sekretorė nuo 2010 iki 2014 m.

IĮ D.Jakeliūnienės psichologinės psichoterapijos kabinetas (nuo 2006 m.), psichoanalitikė, psichoanalitinė psichoterapeutė, psichologė.

UAB “Žmogaus studijų centras“, psichologė konsultantė; bendradarbiavimas žurnale „Psichologija Tau“ – 1999-2006 m.

Lietuvos psichoanalizės draugijos (LPaD) psichoanalitinės psichoterapijos mokymo programa bendradarbiaujant su Kauno medicinos universitetu, mokytoja – 2003 - 2013 m.

Individualios psichodinaminės psichoterapijos programa bendradarbiaujant su Vilniaus universitetu, mokytoja - 1998-2009 m.

Vilniaus klinikinis psichoterapijos centras, psichologė psichoterapeutė – 1990-2004 m.

Muzikos akademija, psichologijos dėstytoja – 1998-2000 m.

Respublikinė psichoneurologinė ligoninė, klinikinė psichologė – 1988-1990 m.

Kvalifikacija

Bazinis išsilavinimas kaip klinikinio psichologo

Psichologo psichoterapeuto sertifikatas – 1998 m.

Medicinos psichologo sertifikatas – 1993 m.

Vilniaus universiteto psichologo, dėstytojo diplomas - 1988 m.

Bazinis išsilavinimas kaip psichoanalitinės psichoterapeutės

5 metų Olandų fondo ir Lietuvos psichoanalizės taikymo draugijos psichoanalitinės psichoterapijos programa Vilniuje 1995-2000 m., vadovai Jaap Tijsma ir Arie Gravestein.

Bazinis išsilavinimas kaip psichoanalitikės

Psichoanalitikės, Tarptautinės psichoanalizės asociacijos (IPA) tikrosios narės sertifikatas – 2010 m. apsigynus du rašto darbus.
Supervizoriai Gertie Bogels ir M.H.M. (Thijs) de Wolf, teorijos kursai (vadovas Antonius Stufkens, 2005-2009 m., 17 seminarų) Amsterdamo psichoanalizės institute. Asmeninė psichoanalizė.

Išsilavinimas kaip supervizorės ir mokytojos

2015 m. spalio mėnesį tapo mokančiąja analitike (Training Analyst).

2012 m. spalio mėnesį suteikta teisė analizuoti ir supervizuoti psichoanalizės kandidatus apsigynus rašto darbą.

Amsterdamo psichoanalizės instituto psichoanalitinės psichoterapijos mokytojų rengimo (Training for Trainers) programa Vilniuje 2005-2007 m. Vadovas Thijs de Wolf. Mokomosios terapijos supervizijos su psichoanalitikais Thijs de Wolf ir Pieter de Beurs.

Olandų psichoanalitinės psichoterapijos draugijos (NVPP) supervizorių rengimo programa Vilniuje 2003-2005 m., vadovas Thijs de Wolf, individualios supervizijų supervizijos su Thijs de Wolf ir Duveken Engels, supervizijos grupėje su Pieter de Beurs ir Hyske van Dullemen.

Olandų fondo ir Lietuvos psichoanalizės draugijos (buvusi LPTD) psichoanalitinių psichoterapeutų kvalifikacijos tobulinimo programa Vilniuje 2000-2003 m., vadovai Jaap Tijsma ir Arie Gravestein, dėstytojas Hans Wiersma, tęstinės supervizijos grupėje su psichoanalitike Minke de Jong, individualios supervizijos su psichoanalitikais Simon van der Spek, Thijs de Wolf, Minke de Jong. Asmeninė psichoanalitinė psichoterapija.

Kiti seminarai, konferencijos ir kongresai iki 2009 m. – iki Lietuvos studijų grupės (Study Group) susikūrimo

Dalyvavimas Han Groen-Prakken Rytų Europos psichoanalizės instituto vasaros savaitiniuose seminaruose:

IPA kongresas Barselonoje, 1997 m.

Dalyvavimas IPA/PIEE narių ir kandidatų savaitiniuose seminaruose:

Dalyvavimas atskiruose seminaruose Vilniuje, kuriuos vedė psichoanalitikai 1995-2000m.:

Atskirai sugrupuoti PIEE savaitiniai seminarai 1997-2014 m.

Dalyvavimas IPA/PIEE narių ir kandidatų savaitiniuose (žiemos) seminaruose:

Dalyvavimas Han Groen-Prakken Rytų Europos psichoanalizės instituto vasaros savaitiniuose seminaruose:

Tobulinimasis ir konferencijos nuo 2009 m.